Algemene informatie

De KVW week is dit jaar van 17 juli tot en met 21 juli 2023 en vindt weer plaats op ‘t Vossenveld, Kleivelderweg, te Geulle beneden. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool mogen meedoen, zij het dat er andere voorwaarden gelden voor de kinderen uit Geulle en schoolgaand in Geulle dan voor de kinderen buiten Geulle. Het doel  is om kinderen een zo leuk mogelijke week te bezorgen. Deze week moet voor alle kinderen toegankelijk zijn. De kinderen spelen om elkaar te leren kennen en om samen leuke activiteiten te ondernemen. Onze vrijwilligers houden toezicht, helpen de kinderen een handje en sturen bij waar nodig. Samen hebben zij de verantwoordelijkheid om er samen een leuke, leerzame en sportieve week van te maken.

 

Organisatie

De KVW wordt georganiseerd door Stichting KVW Gäöl. De algemene leiding is in handen van het bestuur van de stichting. Zij creëren  de randvoorwaarden voor de verschillende werkgroepen.

Bestuur

Voorzitter: Inschrijvingen, verantwoordelijk voor leiding, eindverantwoordelijke dagindeling Floor Oehlen       06-42982777                 
Voorzitter: Financiën, sponsoring, vergunningen en subsidies. Andrea Smeets 06-50507952
Penningmeester: Administratieve ondersteuning, inschrijvingen Inge Weltens 06-18193577

Privacywetgeving

Door het invullen van een vrijwilligers– of deelnemersformulier geeft u Stichting KVW Gäöl toestemming deze gegevens te gebruiken voor KVW. Gevraagde persoonsgegevens zullen slechts kortdurend bewaard worden. Deze gegevens worden (indien nodig) alleen voor en tijdens KVW gebruikt.