Huishoudelijk reglement

– Zorg er steeds voor op tijd en op de juiste plaats aanwezig te zijn. 

– Meld je altijd ,bij iemand van de hoofdleiding, af als je ziek bent of niet kunt komen.

– Zorg ervoor dat kinderen nooit alleen worden achtergelaten.

– Denk eraan elke dag de spullen mee te nemen die in het programmaboekje vermeld staan. Geef uw kind elke dag een lunchpakket mee en zorg dat uw kind altijd oude kleren aan heeft. Breng ook niet meer mee dan wordt gevraagd en voorzie alle spullen van naam van het kind.

– De begin- en eindtijden zijn elke dag hetzelfde, d.w.z. dat we om 9.30 uur beginnen en om 15.30 uur de dag afsluiten. Voor woensdag (uitstapje) en op donderdag voor de bovenbouw geldt deze eindtijd niet. Ofschoon we proberen de aangegeven tijden aan te houden, kan het wel eens iets later worden. We vragen hiervoor uw begrip. De leiding is in ieder geval elke dag van 8.30 uur tot 16.00 uur aanwezig voor eventuele vragen of opmerkingen.

– Voor het uitstapje op woensdag nog een aandachtspunt: Geef uw kind niet meer dan € 5,- zakgeld mee.

– Deelname van KVW is  geheel op eigen risico. Hoewel wij ons uiterste best doen zorg te dragen voor één ieders persoon en goed, kunnen niemand van de organisatie en leiding  van de KVW aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken en de daaruit voortvloeiende (letsel, materiële, en immateriële) schade, beschadigingen diefstal en/of verlies van goederen.

– Kindervakantiewerk is voor kinderen. Ouders kunnen alleen bij bijzonderheden terecht. U kunt natuurlijk wel altijd bellen.

– Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd. De KVW draait om plezier voor alle deelnemers. Wij gaan er vanuit dat iedereen elkaar met respect behandelt. Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag bestaan, zijn wij genoodzaakt de ouder/verzorgers hierover in te lichten. Wij houden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan de KWV te ontzeggen.